Cerkev sv. Družine na Selih

Če štejeta cerkev sv. Janža v Dravinjskem Vrhu in sv. Vida že častitljiva stoletja, pa cerkev sv. Družine na Selah nima takšne starosti. Ta je nastala iz čisto praktičnih potreb – iz potreb pastorale v določenih vaseh. Te so bile na nek način povezane med seboj kot upravne enote, o čemer pričuje že Janischeva Topografija iz 19. stoletja. V cerkvici najdemo letnico 1902, kar bi naj bil začetek gradnje.