Cerkev Sv. Marjete na Dravskem polju

Cerkev sv. Marjete na Dravskem polju je bula prvotno podružnica slivniške župnije. Omenja se v vizitavijskih zapisih iz let 1544/45. Stavba je iz leta 1665. Cerkev so verjetno postavili vaščani s svojimi sredstvi, kar dovolj jasno izpričuje njena preprostost in skromnost. Glavni oltar in prižnica so iz 17. stoletja, oprema je baročna, glavni oltar pa rezbarija iz začetka 18. stoletja.