Interpretacijska točka DRAVA NATURA 2000 Muretinci

Interpretacijska točka DRAVA NATURA 2000 Muretinci: »Domačini« čutijo s prostorom, »tujci« se v njem bohôtijo in izpodrivajo domače vrste.

Zavedanje pomena avtohtonih živalskih vrst na primeru močvirske sklednice in težav, ki jih lahko povzročajo tujerodne vrste.