Interpretacijska točka DRAVA NATURA 2000 Pri izlivu Pesnice

Interpretacijska točka DRAVA NATURA 2000 Pri izlivu Pesnice: Kje vidra ulovi svoj obed?

Zavedanje prisotnosti vidre in nujnosti sonaravnega urejanja prehodnosti med Dravo in pritoki.