Interpretacijski center DRAVA NATURA 2000 Ptuj
Interpretacijski center DRAVA NATURA 2000 Ptuj
Interpretacijski center DRAVA NATURA 2000 Ptuj

Interpretacijski center DRAVA NATURA 2000 Ptuj

Interpretacijski center DRAVA NATURA 2000 Ptuj: Drava že od nekdaj kroji življenja ljudi.
Predstavitev življenja reke Drave in sprememb Dravskega rečnega koridorja skozi zgodovino, s spodbujanjem trajnostno naravnane prihodnje rabe, ki bo prispevala k ohranjanju življenjskih prostorov in vrst.