Interpretacijski poligon DRAVA NATURA 2000 Duplek

Interpretacijski poligon DRAVA NATURA 2000 Duplek

Interpretacijski poligon DRAVA NATURA 2000 Duplek: Moč reke se zrcali v raznolikosti rečnega materiala in življenjskih prostorov.

Igriva predstavitev reke kot prenašalke rečnega materiala ter ustvarjalke geo in biodiverzitete.