Interpretacijski poligon DRAVA NATURA 2000 Limbuško nabrežje
Interpretacijski poligon DRAVA NATURA 2000 Limbuško nabrežje

Interpretacijski poligon DRAVA NATURA 2000 Limbuško nabrežje

Interpretacijski poligon DRAVA NATURA 2000 Limbuško nabrežje: Dinamična reka ustvarja prostor za živahno življenje dvoživk.

Preizkus delovanja naravnih procesov na rečnem igrišču in prikaz njihovega vpliva na življenje ob reki in posledic naših posegov v prostor.