Interpretacijski poligon DRAVA NATURA 2000 Ormoške lagune
Interpretacijski poligon DRAVA NATURA 2000 Ormoške lagune

Interpretacijski poligon DRAVA NATURA 2000 Ormoške lagune

Interpretacijski poligon DRAVA NATURA 2000 Ormoške lagune: Nekateri potrebujejo poplavljena bivališča, drugi se varujemo pred poplavo.

Predstavitev habitatov ptic in ekologije vrst - kačji potočnik, vidra, bober. Priložnost za čutno opazovanje in spoznavanje habitatov in vrst ter odnosov med njimi.