Krajinski park Šturmovci

Krajinski park Šturmovci leži v bližini Ptuja ob Ptujskem Jezeru. To je ostanek obrečne pokrajine, ki je od leta 1979 zavarovan kot krajinski park. Obsega skromnih 125 ha in je pribežališče živali in rastlin, od katerih so mnoge na rdečem seznamu redkih in ogroženih vrst. Na severozahodni strani ga omejuje Ptujsko jezero, na južni strani obronki Haloz in na vzhodu sotočje Drave in Dravinje. To je široko poplavno območje in je učinkovit zadrževalnik visokih voda.