Slap Šumik

Slap Šumik se nahaja v soteski Lobnice v zavarovanem pragozdu Šumik. Visok je 24 m in je največji slap na nekarbonatni (neapnenčasti) podlagi v Sloveniji. Zaradi širine in bogate vodnatosti je izredno slikovit.

Dolina Lobnice je imela v preteklosti (pred dvesto leti) velik pomen za razvoj gospodarske dejavnosti. Bila je dolina žag in mlinov, po njej je bila speljana ruška ali »lobniška« vodna drča ali »riža«, razvito je bilo glažutarstvo (steklarstvo) in kovaštvo.