Spomenik talcem v Miklavžu

Nacistični okupator je prvo skupino talcev na širšem mariborskem območju ustrelil 10. avgusta 1941 v gozdu pri Miklavžu, blizu ceste Miklavž-Dobrovce. Predelu, kjer so bili ustreljeni talci, domačini pravijo Ilovce. Nobeden od talcev ni bil domačin. Spomenik na kraju streljanja je bil postavljen leta 1982. Spomenik stoji okrog 250 m v gozdu nasproti osnovne šole Miklavž.