Učna pot DRAVA NATURA 2000 Šturmovec
Učna pot DRAVA NATURA 2000 Šturmovec

Učna pot DRAVA NATURA 2000 Šturmovec

Učna pot DRAVA NATURA 2000 Šturmovec: Človek s posegi v naravo spreminja krajino. Jo ogroža ali varuje?
Predstavitev specifičnega vzorca kmetijske krajine in sprememb v krajini zaradi človekovih posegov v rečni prostor na primeru Krajinskega parka Šturmovec.