Hotel Prelog

Accommodation

Sajmišna ulica 1, Prelog

+385 40 379 700
+385 99 225 61 23