Cerkev Device Marije na Kamnu

Cerkev Device Marije na Kamnu je romarska cerkev in pravi arhitekturni biser, ki so mu vrnili nekdanjo bleščavo ustrezni restavratorski posegi. Cerkvico prvič omenjajo leta 1383, zgrajena je bila vsaj nekaj desetletij prej. Josip Mravljak je zapisal o njenem nastanku zanimivo legendo, ki pravi, da je devica Marija rešila smrti mladega romarja, ki ga je grajski gospod po krivici obsodil. Ne glede na legendo pa lahko domnevamo, da je bila že zaradi svoje lege povezana z bližnjo graščino, njen kaplan, imel je celo beneficij, je bil tudi grajski kaplan. Odličen status cerkvice se kaže tudi v opremi, ki je morala biti ambicioznejša od sedanje, kar bi lahko sklepali po ohranjeni poznogotski skulpturi Kristusovo rojstvo. V fragmentu ohranjen relief datirajo v čas od 1510 do 1515. Kakšne slike so gotskemu kipu, najbrž ne edinemu, delale družbo, pa šele ugotavljajo.