Dominikanski samostan

Dominikanski samostan je leta 1230 ustanovila Matilda, vdova Friderika III. Ptujskega, deloval pa je do razpusta v letu 1785. Samostanski kompleks izkazuje gotsko in baročno podobo. V zadnjih letih prenovljeni prostori so prizorišče kulturnih dogodkov, od aprila do oktobra pa so dostopni tudi za oglede.