Dvorec Mahrenberg

Konec 17. stoletja, ko je propadel stari grad na hribu Kamen, so v dolini iz nekdanje grajske pristave uredili t.i. Spodnji grad, danes dvorec Mahrenberg. Stavbo obdaja angleški park, ki je bil zasnovan v 19. stoletju. Rastlinski fond med drugim obsega štiri vrste jelke, duglazijo, klek, rdeči hrast, platano, krvavo bukev, tiso, zeleni bor, dob, rdeči bor … V parku je tudi fontana, v sredi pa okrogel steber s štirimi izviri vode v obliki ribjih glav. Na stebru stoji kip dečka z ribo v rokah.