Fundamentalni reper

Ob železniški progi Ruše–Fala, pri kilometerskem kamnu 15,3, stoji v stabilni gnajsovi steni fundamentalni reper z latinskim napisom. Od vseh reperjev v nekdanji Avstro-Ogrski se je na ozemlju Slovenije ohranil samo ta. Reper so zgradili v času Avstro-Ogrske za določitev nadmorskih višin posameznih višinskih točk (reperjev). Še danes služi za določitev natančne nadmorske višine in za ugotavljanje premikov tal v večjem časovnem razdobju (nad 100 let).