Grad Vurberk

Grad stoji na strateško pomembnem griču nad reko Dravo. Danes je grad razvalina, saj sta ohranjena le še renesančni utrdbeni obroč in obzidje s stolpi in vhodom z renesančnim portalom, na katerem je še viden vurberški grb s črvom ali zmajem. Med drugo svetovno vojno so Nemci grad preuredili v nacistično politično šolo, februarja 1945 pa so ga zavezniki bombardirali in hudo poškodovali.