Kalvarija

Na skalnem griču Kalvarija, SV od grajskega parka, so ob poti do vrha griča postavljene kamnite plastike, ki predstavljajo posamezne postaje Križevega pota. Na vrhu skale stoji skupina Križanja. Ob Križanem stojita kipa Marije in Janeza Evangelista. Skupino Križanja obdaja ovalno kamnito obzidje s stopniščema. Ob poti od parka do vrha griča stojijo še naslednje kamnite plastike: Kristus, ki nosi križ, Kristus, kronan s trnjem, Kristus ob stebru in Kristus na Oljski gori. Križev pot naj bi dale postaviti radeljske dominikanke.