Kužno znamenje

Znamenje stoji ob cesti Bukovci-Spuhlja v severovzhodnem delu vasi. Gre za zidano slopno znamenje s tremi nišami in štirikapno streho. V čelni niši je križ, pod njo je vzidana plošča z nejasnim zapisom in letnico 1617, ko je bilo znamenje verjetno postavljeno.