Marijino znamenje

Figuralno znamenje, izdelano po naročilu radeljskih dominikank, je prvotno stalo pred dominikanskim samostanom. Po razpustitvi samostana konec 18. stoletja so ga prenesli na trg k poslopju nekdanjega sodišča (1783), nato pa v zadnji tretjini 20. stoletja (1978) na današnje mesto ob cerkev sv. Mihaela.