Podružnična cerkev sv. Križa

Omemba cerkve na tem mestu sega že v 13. stoletje, vendar je sedanja cerkev že poznjebaročna iz leta 1659. Naknadno so dozidali še zvonik in zakristijo. Na zaključni steni prezbiterija je ostanek freske Marije in Janeza Evangelista, v sredini pa visi veliko in kvalitetno baročno razpelo. V cerkvi je tudi oltar sv. Florjana, h kateremu so se tržani pogosto zatekali po pomoč pred ognjem.