Reka Drava

Občine zgornje Dravske doline bodo izkoristile številne priložnosti, ki jih ponuja Drava. Ideja izhaja iz tradicije, da je bila Drava skozi stoletja osrednji gospodarski prostor, ki je z vzpostavitvijo elektrarn zamrl. Splavarji so pokazali novo priložnost za oživitev Drave in hkrati poživitev turistične ponudbe. S projektom Drava kot priložnost želijo občine Dravograd, Vuzenica, Muta, Radlje ob Dravi in Podvelka ponovno vzpostaviti promet po Dravi oz. splavarsko relacijo. Poleg izgradnje in ureditve splavarskih pristanov, čolnarn, cestnih priključkov in ureditve okolice bodo nekatere občine pridobile tudi novo turistično infrastrukturo.