Stolnica z razglednim stolpom

Ena izmed osrednjih znamenitosti Slomškovega trga v Mariboru je Stolna cerkev sv. Janeza Krstnika. Dolgoletno mestno versko središče, prvotno zgrajeno v 12. stoletju v romanskem slogu, je v zadnjih letih najbolj prepoznavno zlasti zaradi škofa Antona Martina Slomška, ki ima v cerkvi svoj grob. Stolnica je sedež mariborske Nadškofije.

Stolna cerkev sodi pretežno med arhitekturne stvaritve iz obdobja gotike glede na svoj dolg kor iz 14. stoletja in osrednjo cerkveno ladjo iz 15. stoletja, ima pa tudi baročne elemente, saj je v svoji zgodovini cerkev nekajkrat pogorela. V prezbiteriju stojijo klopi iz leta 1771, na katerih so v plitkem pozlačenem reliefu rezbarja Jožefa Holzingerja upodobljeni prizori iz življenja Janeza Krstnika. V prezbiteriju stojijo tudi kip blaženega škofa Antona Martina Slomška kiparja Franca Zajca iz leta 1878, škofova katedra iz leta 1890 in grobnica mariborskih škofov. Jožef Holzinger je v baročni dobi dozidano kapelo sv. Križa opremil z oltarjem, v katerem je od leta 1996 grob škofa Slomška. Župnijska cerkev sv. Janeza Krstnika je postala stolnica leta 1859, ko je tedanji škof Anton Martin Slomšek prenesel škofijski sedež iz Sv. Andraža na Avstrijskem Koroškem v Maribor.

Cerkveni zvonik s konca 18. stoletja je visok 57 metrov. Pred tem obdobjem pa je bil še 19 metrov višji, vendar so ga po udaru strele in požaru znižali. V zvoniku si lahko ogledate razstavo z naslovom Čuvajnica na stolpu, ki prikazuje nekdanje stanovanje in službo požarnega čuvaja, ki je živel na vrhu stolnega zvonika, z vrha pa se ponuja prekrasen razgled na Maribor, Pohorje in okoliške griče.