Turški zid

Pravokotno v smeri železnice in reke Drave med Rušami in Falo najdemo ostanke "turškega zidu" iz lomljenega kamna. V času turških vpadov so se domačini zatekali za ostanke zidu. Dravska "kluža" (obrambni zid) se omenja v zgodovinskih virih že leta 1147.