Župnijska cerkev Device Marije v Puščavi

Romarska cerkev v Puščavi predstavlja vrh umetnosti 17. st. v Podravju in je tudi eden najpomembnejših spomenikov poznorenesančne oz. zgodnjebaročne arhitekture na Slovenskem. Notranjost velike cerkve sestavljata triladijski prostor in vzhodni del, ki ga oblikujejo polkrožno zaključeni kapeli in polkrožni prezbiterij. Na glavnem oltarju je kip Marijine skupine, ki je delo kiparja Jožefa Strauba. Oltarjev je pet, vsi kipi so leseni, pozlačeni in obdani z angeli.