Župnijska cerkev sv. Jakoba

Na vzhodnem robu Mestnega trga stoji Župnijska cerkev sv. Jakoba. Najstarejša poslikava v cerkvi je nastala nekje po sredini 14. stoletja, okoli leta 1630 je nastala ekspresivna kompozicija Zadnje sodbe na slavoločni steni, glavni okras ladje pa predstavlja slikarija na severni steni ladje, kjer je v štirih vrstah naslikanih 48 prizorov iz Stare in Nove zaveze. V cerkvi je ogleda vreden še krstilnik iz 16. stoletja. Nasproti vhoda v cerkev stoji poznobaročno Marijino znamenje.