Župnijska cerkev Sv. Marjete na Muti

Zgornja Muta se je razvila okoli lijakastega tržnega prostora, katerega osrednja stavba je bila gotska župnijska cerkev Sv. Marjeta, ki se prvič omenja kot kapela leta 1349, v letih 1460-65 pa kot farna cerkev. Od nekdanje cerkve se je ohranila glavna ladja, ki so ji leta 1689 prizidali stranski ladji, prezbiterij z zakristijo in oratorijem ter povišali zvonik in ga pokrili s čebulasto streho. Baročna oprema je iz 17. stoletja. V zunanjo fasado cerkve je vgrajenih več nagrobnikov, najstarejši med njimi je iz leta 1595.