Bazilika Matere Usmiljenja (Frančiškanska cerkev)

Bazilika Matere Usmiljenja v Mariboru je ena izmed sedmih bazilik v Sloveniji in domača cerkev Frančiškanskega samostana Maribor. Današnja cerkev s samostanom je bila grajena od leta 1892 do leta 1900 in stoji na mestu nekdanje kapucinske cerkve, grajene v 17. stoletju. Stavba je zgrajena v psevdoromanskem slogu. Fasado cerkve krasita dva mogočna 58 metrov visoka stolpa, ki se zaključita s šilasto streho in s 3 metre visokima pozlačenima križema. Cerkev ima tri vhode, ki so kamnoseško okrašeni.

Najbolj bogato je obdelan glavni portal z mozaikom v luneti, ki prikazuje Marijino oznanjenje. Orgle je leta 1900 izdelal mariborski orgelski mojster Jožef Brandl. Najlepši in najdragocenejši okras celotne cerkve je glavni oltar, izdelan iz 17 vrst marmorja, ki ga krasi Milostna podoba. Cerkev je triladijska, od njene prvotne poslikave je del ohranjen samo še na slavoloku. Stene prezbiterija je leta 1965 poslikal akademski slikar Stane Kregar, ki je tudi avtor treh novih vitrajev. V grobnici cerkve pod prezbiterijem so našli svoj počitek mariborski grofje Khiesel in Brandis, patri kapucini, ki so ljudem pomagali v času kuge, mariborski škofje (med drugimi je v njej počival tudi blaženi Anton Martin Slomšek) in graditelj nove cerkve pater Kalist Heric. Grobnica je danes nedostopna

Mariborčani cerkev poznajo pod imenom frančiškanska cerkev, saj so cerkev 1864 s samostanom prevzeli frančiškani in jo upravljajo še danes.