Cerkev sv. Areha

Cerkev sv. Areha je dal postaviti Henrik Rogaški sredi 13. stoletja v znamenje sprave z benediktinci. Posvečena je cesarju Henriku II., ki je vladal od leta 1002 do 1024. Leta 1146 ga je papež Evgen III. prištel med svetnike. Največja znamenitost je Arehov grob v poznoromanskem slogu sredi cerkve pred prezbiterijem in je dokaz visoke starosti cerkve. Prvotno romanska cerkev je dobila sedanjo podobo v 2. polovici 17. stoletja, ko so jo povečali in prenovili.