Cerkev sv. Marije na Vurberku

Cerkev je vse do leta 1785, ko je Vurberk postal župnija, služila za verske namene grofov in vseh, ki so bili povezani z gradom. Prva cerkev se omenja že leta 1336, druga, posvečena sv. Miklavžu, zavetniku splavarjev, pa leta 1510. Ta cerkev je bila v burnih časih turških vpadov in protestantizma priča številnim brutalnim posegom – med njimi razbitju Marijinega kipa iz 20. let 15. stoletja. Česar niso v cerkvi uničili Turki, so naredili protestanti. Kljub temu je obstala vse do 18. stoletja.