Cerkev Sv. Vid

Posebnost sakralnih spomenikov je njihova častitljiva starost in posejanost po vsem območju občine. Sv. Vid v trgu je ena najstarejših romanskih ohranjenih cerkva iz 12. stoletja v Sloveniji z značilnim koroškim vzhodnim zvonikom. Gre za najstarejšo ohranjeno arhitekturo v mestnem jedru.