Dravograjsko jezero

Dravograjsko jezero

Dravograjsko jezero nad hidroelektrarno je ornitološki rezervat, saj med trstičjem gnezdi preko 150 vrst ptic. Območje spada v sklop evropskega omrežja Natura 2000.