Gozdi rezervat Štiblarjev vrh in gozdna učna pot Ruta

Lovrenc obkrožajo širni gozdovi, ki od nekdaj dajejo lovrenškemu življenju pomemben pečat. Gozdna učna pot Ruta je krožna pot, dolga 4,5 kilometre, na njej pa lahko vidite za Pohorje tuje drevesne vrste: lawsonovo pacipreso, duglazijo in zeleni bor. Pot se prične pri domačiji Matec ter se nadaljuje po vlakah do gozdnega rezervata Štiblerjev vrh. Pot je markirana z rumeno silhueto gamsa na zeleni krožni podlagi. Alpski gams je izbran za simbol poti, saj so strmi predeli Rute značilno življenjsko okolje vrste na Pohorju, gamse pa z malo sreče zlahka opazimo ob poti.