Interpretacijska točka DRAVA NATURA 2000 Gorišnica

Interpretacijska točka DRAVA NATURA 2000 Gorišnica: Ni vsak gozd dobrodošel gost.

Zavedanje pomena avtohtonih rastlinskih vrst in težav, ki jih povzročajo nasadi tujerodnih drevesnih vrst.