Interpretacijska točka DRAVA NATURA 2000 Hajdina

Interpretacijska točka DRAVA NATURA 2000 Hajdina: Ko mozaik se v krajino izriše, se živim bitjem dobro piše.

Pomen tradicionalne kulturne krajine, kjer je človek s premišljenim gospodarjenjem prispeval k biotski pestrosti.