Interpretacijska točka DRAVA NATURA 2000 Miklavški potok

Interpretacijska točka DRAVA NATURA 2000 Miklavški potok: Varovanje živalskih in rastlinskih vrst varuje tudi naša življenja.

Zavedanje, zakaj je ohranjanje vrst pomembno za dobrobit človeka.