Kovaško – livarski in gasilski muzej na Zgornji Muti

V nekdanji graščini Kienhofen danes domuje kovaško-livarski in gasilski muzej, ki hrani kovaške, livarske in gasilske izdelke iz 18. stoletja, fotografije in drugo pisno gradivo. Prikazana je torej več kot 400-letna tradicija kovaštva, livarstva in gasilstva na Muti. V njem je zbrana in prikazana bogata zbirka eksponatov, ki pričajo o trdem in hkrati zanimivem življenju naših prednikov.