Kurirčkov kamen

V gozdu v bližini hiše Marije Falež-Mice Rokove, ki je stala na vogalu današnje Ekartove ulice in Ptujske ceste je bila kurirska javka. To je bil velik mejni kamen, ob katerem je bil še eden manjši, ki je bil na spodnji strani izdolben. V to izdolbino so kurirji skrivali in prevzemali pošto, ki je povezovala terensko organizacijo osvobodilnega gibanja s štabom Lackovega bataljona. »Kurirčkov kamen«, ki so ga prestavili nekoliko bližje Ptujski cesti, je bil odkrit leta 1978, stoji pa nasproti bifeja Danica, na vogalu Kurirčkove ulice in Ulice Zlatke Karer.