Mariborski grad s Pokrajinskim muzejem

Eden od najimenitnejših arhitektonskih spomenikov v našem mestu se bohoti prav v njegovem osrčju: Mariborski mestni grad obdajajo zmeraj živahni Grajski trg, Trg svobode in Trg generala Maistra, v njem pa obiščite Pokrajinski muzej Maribor, kjer vas bodo navdušile zbirke neprecenljive vrednosti.

Grad, ki ga krasijo različna stilna in gradbena obdobja, je dal med letoma 1478 in 1483 zgraditi cesar Friderik III. z namenom, da utrdi severovzhodni del mestnega obzidja. Grad so sčasoma spremenili v bogato fevdalno bivališče.

Med pomembne gradbene dosežke gradu sodijo:

- baročno stopnišče iz let 1747 do 1759,

- Loretska kapela ob južni fasadi, ki je nastala med letoma 1665 in 1675 in

- viteška dvorana prvem nadstropju s čudovito stropno slikarijo Jožefa Geblerja in stenskimi podobami.