Marijina cerkev na Smolniku

Cerkev so zgradili med letoma 1859 in 1861. V prezbiteriju je naslikana oltarna arhitektura, kjer sta ob dveh stebrih upodobljena Sv. Anton Padovanski in Sv. Luka, v središču naslikanega nastavka pa je oljna podoba Brezmadežne. Tudi prižnica ponavlja izročila baroka, njen vhod k stopnišču je okrašen z Marijinim monogramom. Omeniti je treba še dva kipa - Sv. Janeza Evangelista in Sv. Jakoba, ki sta najbrž izdelek ljudskega rezbarja zgodnjega 19. stoletja. Leta 1861 je cerkev posvetil škof Anton Martin Slomšek.