Ormoški park

Ormoški park

Po letu 1910, ko je grad prešel v last družine Wurmbrand-Stuppach, so okrog gradu uredili velik angleški park in ga zasadili tudi z nekaj primerki eksotičnih dreves. Po svoji zasnovi in pestrosti sodi med najlepše v Sloveniji in je eden redkih tako dobro ohranjenih grajskih parkov pri nas. Na vzhodnem robu parka so na začetku 20. stoletja postavili kapelo z grobnico zadnjih grajskih lastnikov. Pred gradom je spominska aleja pomembnih mož Ormoža in okolice.