Piramida

Iz Mestnega parka se povzpnite na 386 m visok mestni grič, od koder boste lahko iz mesta, kjer je nekoč stal prvi mariborski grad, uživali ob čudovitem pogledu na pobočja vinske trte in celotno mesto. Grad so zgradili Spanheimi v začetku 12. stoletja za obrambo pred Madžari. Bil je grad v obmejni Dravski marki in po njem so naselbina, trg in mesto dobili ime Marchpurg oz. Marburg. Leta 1528 je grad pogorel, vendar so ga okoli leta 1560 renesančno obnovili, nato pa do leta 1790 porušili. Iz ostankov materiala so postavili kamnito piramido, ki je dala griču ime, od gradu pa sta ostala le okop s strmimi nasipom in vodnjak brez venca. Vrh okopa stoji klasicistična kapela iz leta 1821 s kamnitim Marijinim kipom. Napis na spominski plošči v kapeli priča o tem, da je prvotno piramido leta 1821 uničila strela, grof Henrik Brandis pa je dal postaviti kapelo v spomin na lokacijo starega gradu. Grič so pred imenom Piramida poimenovanli različno: od mons castri do der Purgperg v 13. in 14. stoletju.

Pot, ki se dviga nad Mestnim parkom po južnem pobočju griča, se bohoti z vinsko trto. Navzdol lahko uberete drugo pot ali pa pot nadaljujete po grebenu proti zahodu in sprehod razširite v nekoliko daljši rekreativni pohod.