Razvaline gradu Mahrenberg

Nad trgom so na skali oz. hribu Kamen ohranjene razvaline nekdanjega gradu, ki se v Šentpavelski listini omenja med letoma 1193 in 1220 kot »Castrum ad lapidem«. Grad je bil sedež marenberške gospoščine. Po trdnjavi dobi postopoma ime Mahrenberg še naselbina pod gradom. Prej se je imenovala vas Radlje (villa Radela, 1161). Grad so v 15. stoletju razdejali Turki, večkrat ga je požgala strela, leta 1697 je pogorel in ga niso več obnavljali. Gospoščina se je preselila na obrobje trga, kjer so pozidali nekdanjo grajsko pristavo v t.i. Spodnji grad, danes dvorec Mahrenberg oz. dvorec Radlje. Na skalnati pečini nad Radljami so danes ohranjene le razvaline nekdanjega gradu, ki so bile obnovljene v letu 2013.