Učna pot DRAVA NATURA 2000 Starše
Učna pot DRAVA NATURA 2000 Starše

Učna pot DRAVA NATURA 2000 Starše

Učna pot DRAVA NATURA 2000 Starše: Zlato naše reke se ne meri le v karatih.

Spoznavanje pomena biotske pestrosti za stabilnost ekosistema in proučevanje biotske pestrosti v bližnjih naravnih in umetnih rečnih in obrečnih ekosistemih.