Župankova domačija

Oborožene sile nemškega okupatorja so v drugi polovici novembra 1944 izvedle ofenzivo na območju Kozjaka proti Lackovemu odredu. Skupina partizanov 3. bataljona Lackovega odreda je 23. 11. 1944 prenočila na domačiji p.d. Župank, Št. Janž pri Radljah, ko jih je nenadoma obkolila in napadla močnejša nemška enota.