Župnijska cerkev sv. Marjete Antiohijske

Prvotna cerkev je bila verjetno romanska in manjša od sedanje. V gotskem slogu so pozidali petosminski prezbiterij in zvonik ter cerkev povečali, kar se da razbrati iz arhitekture stavbe. Stolp so pozneje nadzidali v baročnem slogu, prav tako cerkev, ki so ji prizidali dve kapeli: 1730 kapelo sv. Barbare in 1760 Marijino kapelo.