Cerkev sv. Barbare v Koreni

Župnijska cerkev sv. Barbare stoji na mestu starejše cerkve iz leta 1560. Cerkev je bila zgrajena leta 1789, leta 1867 so jo preobokali in obnovili opremo. Na križišču cest stoji trikotno znamenje, ki spominja na kugo v letih 1710 in 1712. Blizu cerkve je pri Ferkovem gradiču kamnit kip sv. Riharda iz leta 1856.