Cerkev Sv. Janeza Krstnika

V Šentjanžu nad Dravčami so jo pozidali v 14. stoletju. Ima enotno notranjščino in ohranja preprost monolitni videz, ki je dediščina romanskega stavbarstva. Takšne značilnosti so se ohranile v gotskih podružničnih cerkvah. Arhitektonska čistost stene je kar klicala po poslikavi, ki so jo okrog leta 1445 zaupali veščim mojstrom, saj so freske vrhunske kvalitete in kažejo na odličnost naročnikov. Najbrž tudi ni bila naključna upodobitev škofa na severni steni pod prizorom Pohod treh kraljev, upodobitev donatorjev pa dobi mesto na južni steni, ki je poslikana s prizori iz legende o Sv. Janezu Krstniku.