Cerkev sv. Miklavža

Današnjo podobo z zvonikom poznogotske gradnje z začetka 16. stoletja je cerkev dobila leta 1662. Iz tega časa je bil tudi prvi bronasti zvon v miklavški cerkvi. Prvi stranski oltar s Florjanovo sliko, na kateri je upodobljen mariborski Pristan, je iz leta 1740, drugi stranski oltar pa iz tretje četrtine 18. stoletja. Križev pot v cerkvi, ki izvira iz 17. stoletja, je leta 1910 svoji podružnici v Miklavžu podarila hoška cerkev. V zunanji cerkveni zid je vzidanih več rimskih kamnov. Na južni steni cerkvenega zvonika je naslikana velika freska sv. Krištofa, priprošnjika zoper naglo smrt.